بنر
گشت دریایی با قایق مبله (تا 7 نفر ظرفیت)
پرداختی شما
299,000 تومان
34%
تخفیف
قیمت اصلی
456,000 تومان
تخفیف های تفریحات دریایی جزیره کیش از جمله شاتل ، پاراسل ، غواصی ، فلای بورد و...